Urban History Aachen - a public platform

 

Timeframe

2006

Publication

Stadtgeschichte Aachen, 2006
PORTAL "STADTGESCHICHTE UND STADTENTWICKLUNG AACHEN"

Contact

Univ.-Prof. (em.) Gerhard Curdes
Emanuel Jacobi

Partner

Arbeitskreis Denkmalpflege Aachen